E-mail

 

      Dung beetle - Scarabeo stercorario     

ERITREA

 

 

.